Polityka prywatności

[aktualizacja 2018.05.24 – uszczegółowienia Polityki Prywatności, dodanie informacji o zgodności z rozporządzeniem RODO

KANCELARIA GLOBAL– oznacza firmę KANCELARIA GLOBAL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-443, ul. Stefana Korbońskiego 27 / 203, NIP: 6793096729, REGON: 122993647, KRS: 0000488168.

Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych oraz zachowania prywatności użytkowników współpracujących z KANCELARIA GLOBAL.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która zawarła Umowę Serwisową z KANCELARIA GLOBAL lub jest członkiem list mailingowych prowadzonych przez KANCELARIA GLOBAL.

Usługi – oznacza usługi opisane w Umowie Serwisowej lub czynności przygotowawcze do jej zawarcia.

Umowa Serwisowa – Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a KANCELARIA GLOBAL dotycząca wykonania czynności obsługowych (alokacja, konwersja) w imieniu użytkownika w zakresie polis ubezpieczeniowych wymienionych w treści umowy.

Charakter świadczonych usług

Wszelkie treści udostępniane w portalach, materiałach i listach informacyjnych są jedynie subiektywną opinią i nie mają charakteru rekomendacji finansowej a publikowane rankingi i zestawienia w portalach i prezentowanych materiałach mają wyłącznie charakter prezentacji obliczeń matematycznych i statystycznych. Wszystkie zmiany (konwersja i alokacja) wykonane przez KANCELARIA GLOBAL w imieniu Użytkownika są wykonane na jego ryzyko. KANCELARIA GLOBAL nie ponosi odpowiedzialności finansowej i innej za ewentualne straty Użytkownika.

Informacje podstawowe

KANCELARIA GLOBAL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.globalkancelaria.pl/polityka-prywatnosci/.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

KANCELARIA GLOBAL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez KANCELARIA GLOBAL.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do KANCELARIA GLOBAL możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, nazwa polisy ubezpieczeniowej objętej Umową Serwisową, login i hasło do portalu internetowego danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

W przypadku formularzy zamówień (lub dla wystawienia faktury) będziesz proszona/y o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do dokonania płatności.

W przypadku potrzeby wystawienia faktury lub rachunku na nasze usługi będziemy potrzebować Twoich danych osobowych. Dane te możesz wprowadzić do systemu (Imię, Nazwisko i Adres, a dla firm dodatkowo numer NIP). Możesz też przesłać te dane pocztą elektroniczną a tym samym nie rejestrować ich w Systemie.

Staramy się, aby w każdym miejscu, w którym wymagamy podania danych osobowych określić w jakim celu są nam potrzebne. Poza podaniem imienia (którego używamy do kontaktów z klientami) pozostałe wymagane pola są wymagane przez prawo (np. dane do faktury) lub charakter świadczonych usług (np. numer telefonu komórkowego na który system wysyłać będzie informacje SMS po wykupieniu takiej usługi).

Jedyną wymaganą informacją, która jest niezbędna do korzystania z Serwisu jest podanie Twojego adresu e-mail (który jest jednocześnie nazwą służącą do logowania).

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przesłanie Tobie informacji, zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności.

Zgodność z rozporządzeniem RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane są zasady RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), do których się stosujemy. RODO jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art 13. ust 1 i 2) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.

Rozporządzenie wprowadza jednolity sposób przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i ma na celu zapewnienie ochrony prywatności oraz zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jeżeli korzystasz z jakichkolwiek usług firmy KANCELARIA GLOBAL to Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma KANCELARIA GLOBAL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-443, ul. Stefana Korbońskiego 27 / 203, NIP: 6793096729, REGON: 122993647, KRS: 0000488168. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z RODO i polityką prywatności możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@globalkancelaria.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze

Nigdy nie kupujemy ani nie kupowaliśmy baz danych osobowych. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych innym firmom/osobom. Wykorzystujemy je wyłącznie w zakresie, który związany jest z prowadzoną przeze nas działalnością i opisanym w Polityce Prywatności.

Skąd biorą Twoje dane

Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzamy zostały przez Ciebie podane poprzez formularze, kontakt osobisty czy też kontakt telefoniczny i są związane z usługami jakie świadczy firma KANCELARIA GLOBAL.

Zakupy produktów i usług z oferty KANCELARIA GLOBAL.

W przypadku transakcji, płatności lub wystawienia faktury konieczne jest podanie danych osobowych. Szczegóły transakcji takie jak numer rachunku w systemie bankowym (w przypadku przelewów bezpośrednio na rachunek firmy KANCELARIA GLOBAL).

Kiedy Twoje dane osobowe przekazywane są innym firmom

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do innych firm w sytuacji gdy wymaga tego przeprowadzenie określonej czynności lub wykonanie określonej usługi. Przykładowe sytuacje to wystawienie faktury (dane Twojej firmy wraz z fakturą znajdą się w Biurze Rachunkowym), przelewy bankowe (informację przetwarza bank, w którym posiadam rachunek bankowy),

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być także podmioty współpracujące z KANCELARIA GLOBAL w zakresie usług hostingu, przetwarzania płatności, utrzymania serwerów, baz danych i adresów poczty e-mail, wysyłki newslettera a także dostawcy systemów IT, w tym systemów CRM z których korzysta lub z którymi współpracuje firma KANCELARIA GLOBAL. Podmioty tu wymienione same nie korzystają z Twoich danych osobowych, natomiast Twoje dane są przechowywane w systemach informatycznych, które zapewniają techniczną możliwość korzystania z tych danych przez firmę KANCELARIA GLOBAL. Dane są przechowywane w bazach danych, do których dostęp chroniony jest hasłem. Współpracuję wyłącznie z firmami i korzystam z systemów informatycznych i narzędzi wyłącznie znanych firm, które w pełni realizują warunki ustawy o RODO oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszystkie z tych firm i narzędzi wspierających przechowują dane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy być zmuszeni udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

W przypadku zapisu na listę e-mailową otrzymujesz wiadomości o treści informacyjnej, edukacyjnej oraz informacji handlowych / marketingowych z zakresu dotyczącego finansów osobistych, ubezpieczeń i inwestowania.

W przypadku realizacji transakcji handlowych (zakup towarów i usług) Twoje dane przetwarzamy w celu niezbędnym do realizacji tych usług (np. wysyłki, kontaktu telefonicznego itp).

W przypadku kontaktu poprzez formularz (zapytania/ zgłoszenia na spotkania/ zapisu na szkolenia/ porady) w celu odpowiedzi na formularz, udzielenia porady, wyjaśnień, przeprowadzenia i umówienia spotkania.

Jak długo są przetwarzane Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo jak wyrażasz na to zgodę. W określonych przypadkach, wynikających z nadrzędnych przepisów prawa, Twoje dane mogą być przechowywane również po wycofaniu Twojej zgody (np. wystawione faktury).

W przypadku list e-mailowych i newsletterów – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie takich wiadomości. W stopce każdej takiej wiadomości znajdziesz instrukcję wypisania się z listy – najczęściej jest to jeden link. Jeżeli korzystasz z wielu list mailingowych zarządzanych przez KANCELARIA GLOBAL to przy wypisaniu się z jednej otrzymasz możliwość od razu wypisania się z pozostałych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych usług, na które wyrażasz zgodę w momencie przekazania danych akceptując Politykę Prywatności.

W przypadku listy mailingowej – najczęściej jest to Imię oraz adres e-mail. Czasem jest to dodatkowo Nazwisko (na listach, których zapis wiąże się z potencjalną aktywacją dedykowanego konta). Często będzie to także numer telefonu – wykorzystywany do kontakt telefonicznego. Czasem będzie to adres do doręczeń celem przesłania poczta dokumentów.

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, nazwa polisy ubezpieczeniowej, numer polisy ubezpieczeniowej, login i hasło do portalu internetowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wymienionego w Umowie Serwisowej jest konieczne do wykonania zlecenia (konwersja, alokacja). Zawsze zachowuje Użytkownik prawo zmiany hasła dostępu do portalu internetowego przekazanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego co jest jednoznaczne z pozbawieniem dostępu KANCELARIA GLOBAL, ewentualnie rozwiązaniem Umowy Serwisowej.

Prawo do wglądu i aktualizacji danych

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Powyższe prawa możesz realizować wysyłając wiadomość na adres: biuro@globalkancelaria.pl.

Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Tekst unijnego rozporządzenia RODO

Dostępny jest na tej stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez KANCELARIA GLOBAL wymaga podania w odpowiednim formularzu przynajmniej Twojego adresu e-mail.

Korzystanie z usług Serwisu

Korzystanie z usług serwisu możliwe jest w przypadku posiadania konta w Systemie. Do założenia konta wystarczające jest podanie wyłącznie adresu e-mail.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli zawarłeś Umowę Serwisową możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojego zlecenia. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej Umowy Serwisowej.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Od momentu zalogowania w Systemie cały czas komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest szyfrowana.

Zgodność z przepisami

Firma KANCELARIA GLOBAL przestrzega przepisów ustawy o danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z rozporządzeniem RODO.